Реден број Град/
Населено место
Назив на здравствена установа аптека- организациона единица Датум на спроведување на дежурство Забелешки
1 КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3 01.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
2 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ 02.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
3 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ 03.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
4 КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2 04.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
5 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ 05.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
6 КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5 06.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
7 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ 07.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
8 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ 08.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
9 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ 09.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
10 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ 10.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
11 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ 11.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
12 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ 12.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
13 КАВАДАРЦИ АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ 13.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
14 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ 14.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
15 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ 15.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
16 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ 16.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
17 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ 17.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
18 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ 18.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
19 КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6 19.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
20 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ 20.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
21 КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3 21.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
22 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ 22.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
23 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ 23.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
24 КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2 24.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
25 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ 25.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
26 КАВАДАРЦИ МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5 26.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
27 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ 27.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
28 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ 28.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
29 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ 29.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
30 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ 30.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
31 КАВАДАРЦИ ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ 31.03.2018 по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството
       

Leave a comment