Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека- организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Забелешки

1

КАВАДАРЦИ

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

01.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

2

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

02.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

3

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

03.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

4

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

04.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

5

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ

05.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

6

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

06.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

7

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6

07.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

8

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

08.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

9

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

09.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

10

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

10.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

11

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

11.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

12

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

12.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

13

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

13.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

14

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

14.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

15

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

15.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

16

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

16.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

17

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

17.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

18

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

18.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

19

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

19.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

20

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

20.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

21

КАВАДАРЦИ

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

21.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

22

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

22.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

23

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

23.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

24

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

24.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

25

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ

25.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

26

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

26.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

27

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6

27.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

28

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

28.02.18

по телефонски повик од лекарски тим од  здравствената  установа каде се спроведува дежурството

 

 

Leave a comment