Назив на здравствена установа аптека- организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Телефонски број за контакт

Забелешки

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

01.01.2018

077 573 108

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

02.01.2018

075 795 892     071 219 212

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

03.01.2018

075 297 272

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

04.01.2018

071 619 967

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

05.01.2018

075 459 618

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

06.01.2018

070 319 433

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

07.01.2018

071 337 663

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

08.01.2018

072 250 718

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

09.01.2018

071 350 425

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

10.01.2018

043 413 434

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

11.01.2018

072 218 981     070 843 396

од 22 до 07 часот

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

12.01.2018

071 250 489

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

13.01.2018

078 394 005

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

14.01.2018

070 324 957

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

15.01.2018

070 428 246

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ

16.01.2018

070 646 558

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

17.01.2018

078 200 032

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КАВАДАРЦИ

18.01.2018

070 839 310

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

19.01.2018

070 394 278

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

20.01.2018

075 297 273

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

21.01.2018

077 573 108

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

22.01.2018

075 795 892     071 219 212

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

23.01.2018

075 297 272

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

24.01.2018

071 619 967

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

25.01.2018

075 459 618

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

26.01.2018

070 319 433

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

27.01.2018

071 337 663

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

28.01.2018

072 250 718

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

29.01.2018

071 350 425

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

30.01.2018

043 413 434

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

31.01.2018

072 218 981     070 843 396

од 22 до 07 часот

 

Секоја недела и празник дежурна  е Аптека Хигија, наутро Аптека Моја Аптека 2, Аптека Моја Аптека 3, Аптека 16-ти јуни започнуваат со работа во 07 часот.

 

 

 

 

 

 

Leave a comment