ОДРЖАНА „ТРИБИНА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ВОЛОНТИРАЊЕТО ПРЕКУ EVS ERASMUS+ ПРОГРАМАТА“

Младински Информативен и Советодавен центар ИНФО СЕГА во соработка со Коалиција СЕГА и Младински Совет Прилеп одржаа Трибина за промоција на волонтирањето преку EVS Erasmus+ програмата по повод 05 Декември - „Интернационалниот ден на волонтеризмот“.

Топ 10 причини да волонтираш

Размислуваш да станеш волонтер? Погледни ја листата на причини кои ќе ти помогнат да донесеш одлука.