Размислуваш да станеш волонтер? Погледни ја листата на причини кои ќе ти помогнат да донесеш одлука.

10: Тоа е добро за тебе.

Волонтерството значи физичка и ментална награда. Тоа:

·         Ослободува од стрес: експертите велат дека кога се фокусираш на некој друг освен себе, тоа ги прекинува вообичаените шеми кои создаваат тензија.

·         Те прави поздрав: Расположенијата и емоциите како оптимизам, радост, и контрола над сопствената судбина, го зајакнува имуниот систем.

9: Заштедува ресурси.

Волонтерството значи вредни општествени услуги, така повеќе средства може да се потрошат на локални подобрувања.

·         Пресметаната вредност на времето на волонтерот е 15,39 долари на час.

8: Волонтерите се здобиваат со професионално искуство.

Можете да имате пробна кариера.

7: Ги зближува луѓето.

Како волонтер помагате во:

·         Зближување на луѓето од различни средини и со различни позадини да работат заедно на иста цел

·         Создавање пријателства и тимска работа

6: Се поттикнува себе-надградувањето и самодовербата.

Разбирањето на потребите на општеството помага да се развие емпатијата и себе-ефикасноста.

5: Волонтирањето го зајакнува општеството.

Како волонтер помагате:

·         Во поддршка на фамилии (дневна нега и нега на постари лица)

·         Да се подобрат училиштата (учителствување, писменост)

·         Да се поддржат младите (менторство и вон-школски активности)

·         Да се разубави оптеството (акции за чистење)

4: Учите многу.

Волонтерите учат работи како:

·         Себе: волонтерите откриваат скриени таленти што може да го променат мислењето за сопствената вредност.

·         Влада: Преку работењето со локални невладини организации, волонтерите учат за функциите и операциите на владата.

·         Општество: Волонтерите се здобиваат со знаење за локалните ресуси кои се на располагање за да се решат проблемите во заедницата.

3: Имате шанса да вратите некому нешто.

Луѓето сакаат да ги поддржуваат ресурсите на општеството што и самите ги користатили од кои имаат бенефит луѓе кои им се драги.

2: Волонтерството ја поттикнува граѓанската одговорност.

Општествените услуги и волонтеризам се инвестиција во нашата заедница и луѓето што живеат во неа.

1: Правите разлика.

Секоја личност е важна.

 

 

Leave a comment