Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79833

Партнери (11)

Запознајте се со ХОПС

ХОПС е една од петте основачи на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзинa активнa членка 15 години.

#ВолонтирајИнспирирај! #15годиниСЕГА

Запознајте се со Рома - Прогрес

Здружението за заштита  и едукација на деца и млади Ромa – Прогрес две години е дел од семејството на Коалиција СЕГА, и е наша придружна членка.  #ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со ИРЗ Тетово

ИРЗ Тетово е еден од основачите на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзин активен член од 27 Септември 2004 година. Коалиција СЕГА со помош на своите основни и придружни членки во кој е вклучен нивниот активен придонес има постигнато многу за младите на локално, регионално и национално ниво.

Запознајте се со Еко Логик

Еко Логик е втора година по ред придружна членка на семејството на Коалиција СЕГА. Коалиција СЕГА со помош на своите основни и придружни членки во кој е вклучен нивниот активен придонес има постигнато многу за младите на локално, регионално и национално нво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Организација на жени на општина Свети Николе

Организација на жени на општина Свети Николе е организација членка која од 2008 година е дел од семејството на Коалиција СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Волонтерски Центар Скопје

Волонтерски Ценатар Скопје е основна членка на семејството на Коалиција СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Сфера Интернешнал

СФЕРА ИНТЕРНЕШНАЛ е организација членка која од 2018 година е дел од семејството на Коалиција СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Запознајте се со Форум на млади Битола

Форум на млади Битола е придружна организација членка која веќе 11 години е дел од семејството на Коалиција СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај  #15годиниСЕГА