Младински организации кои се вклучуваат во националната кампања "Право на младинско информирање- Информирај се СЕГА"

 

ЕВРОПСКА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА - АЛДА Скопје

Адреса: бул. Партизански одреди, 43б/5                                                                                                                      

Телефон: +389 2 609 1060

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://www.alda-europe.eu/newSite/


ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР Скопје

Адреса: ул. “Емил Зола” 3/2-3, Скопје                                                                                          

Телефон:  +389  2 277 20 95                                                                      

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

web: http://www.vcs.org.mk/


МЛАДИ ИНФО МАКЕДОНИЈА

Адреса: Филип Филиповиќ 22, Скопје                          

Телефон: +389 2 520 98 90

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

web: http://macedonia.mladiinfo.eu/


МЛАДИНСКИ СОВЕТ Прилеп

Адреса:  ул. “Питу Гули” 1, 7500 Прилеп                                                             

Телефон: +389 48 523 390

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: http://a.ycp.org.mk/


ИМКА Битола                                                                                          

Адреса:  ул.Васко Карангелевски РЕМО 1/3/42, Битола                              

Телефон: +389 47 529 366, +389 70 594 341

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.ymcabitola.org.mk


СФЕРА Битола                                                                                                                                                                                                                                                 

Адреса: Солунска 239, Битола                                     

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

web: www.voluntarysfera.org


ПЕД ЗАКАМЕН Струга

Адреса: Јабланица 6330, Струга                           

Телефон: +389 78 478 065, +389 78 217 597

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

web: http://zakamen.org.mk/novosti/


ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ Теарце, Тетово

Адреса: Зграда на старото училиште, Теарце                                                                                     

Телефон: +389 70 838 148

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

web: http://www.ced.org.mk


ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ Свети Николе

Адреса:  ул.Ленинова број 1-1/4, П.Фах 13 Свети Николе                                                                             

Телефон: +389 32 444 620

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

web: http://www.womsvetinikole.org.mk/


ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СОРАБОТКА И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИ Кавадарци                                                                                        

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

web: http://ace-ngo.org/


ХЕПАР ЦЕНТАР Битола                                                                                                                                                                

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb: www.facebook.com/hepar.centar


 

2226 comments

Leave a comment