Младински информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА- Прилеп, во соработка со Младински Совет – Прилеп,успешно реализираа средба со Градоначалникот на Општина Прилеп Марјан Ристески. Во оваа активност беа вклучени средношколци и други млади од општината, ентузијасти што имаат интерес да делуваат и да се вклучат во активности за подобрување на животот на младите во градот.

 

Оваа средба е дел од Националната кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ која ИНФО СЕГА ја спроведуваше заедно со други невладини организации од неколку градови во Република Македонија. Целта на истата е истакнување на правото на младите луѓе да добиваат квалитетни информации, како и доближување до институциите што делуваат на локално ниво. Преку посетата на младите кај градоначалникот им овозможивме на младите прашуваат и да добијаат одговори на нивните прашања.

На средбата дискутиравме за разни актуеални теми кои ги засегаат младите, а градоначалникот ни даде отворена покана за натамошни средби на кои би разговарале за поконкретни проблеми, како и ги поттикна присутните да се активираат во реализацијата на активности и проекти што се во нивен интерес.

Тимот на ИНФО СЕГА се заблагодарува пред сѐ на Градоначалникот за продуктивната остварена средба, како и на Младински Совет- Прилеп како партнер во Националната кампања.

 

Кампањата „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ се реализира со поддршка на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција.

1370 comments

Leave a comment