На 17.02.2016 година во просториите на Младинскиот Информативен центар ИНФО СЕГА Прилеп се одржа состанок со претседателите на средношколските организации. Овој состанок е дел од активностите на Националната кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ која ја спроведуваат Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци, во соработка со Агенција за млади и спорт, Коалиција СЕГА и други невладини организации.

 

 

Состанокот беше одржан со цел да се соберат информации за младинските потреби за информирање во средношколските заедници, односно кои информации им се достапни и до каков тип на информации сакаат да имаат повеќе пристап. На состанокот се разговараше за начините на кои информациите би им биле подостапни, како и за тоа кои извори за информирање ги користеле до сега, но и за поддршката што ја добиваат од страна на училишната служба, локалните власти или други организации.

 

 

 

Младинскиот информативен центар ќе продолжи со планираните активности во рамките на Националната кампања.

 

Кампањата „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ се реализира со поддршка на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција.

 

 

Leave a comment