На 23 декември, 2015 година Младинските Информативни центри ИНФО СЕГА во Прилеп и Кавадарци одржаа креативни работилници со млади за изработка на новогодишни орнаменти и украси.

Овие активности се дел од Националната кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“. Целта на овие работилници беше да се посетат Младинските Информативни центри како места кои постојат и работат за младите.

Новогодишните орнаменти ќе бидат донирани во предновогодишни панаѓури во училиштата на локално ниво за хуманитарни цели.

Активностите во Националната кампања ќе продолжат да се реализираат наредниот период.

 

Leave a comment