Кампањата „Информирај се СЕГА!“ ја спроведуваат Коалиција СЕГА со Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенција за млади и спорт. Кампањата предвидува серија на активности кои ќе се реализираат од 01 септември 2016 – 31 мај 2017 година.

Националната кампања „Информирај се СЕГА!“ има за цел да им овозможи на младите луѓе безбедно да дојдат до квалитетни интернет информации кои им се потребни, и да бидат целосно описменети како дигитални учесници во денешното информатичко општество.

Цели на кампањата:

  • Зголемена свест кај младите луѓе за важноста на е - информирање
  • Креирана и промовирана Апликација за младинско инфомирање
  • Формирана мрежа за младинско информирање на национално ниво 

 Вовед

Живееме во време на информатичко општество во кое треба да им овозможиме соодветен начин на младите луѓе да учествуваат. Од витално значење е тие да бидат оспособени и вешти во користењето на дигиталната технологија и да бидат во тек со развојот на информатичкото општество и светските трендови.

Согледавме дека интернетот е платформа каде што младите дебатираат, споделуваат информации и учат едни од други.

Како што веб информирањето се појавува како клучен дел од општествената реалност на младите луѓе, идејата за дигитална заедница расте со иста важност.

 

„Интернетот е моќен извор на информации и комуникација, како и, интегриран дел од социјалната средина на младите луѓе. Обезбедување на квалитетно интернет Младинско Информирање како и ориентација кон интернет се нови задачи кои се комплементарни на постојнaта Младинска Информативна работа.

Улогата на веб Младинското Информирање е да им помогне на младите луѓе да ги добијат вистинските информации и да донесат свои сопствени одлуки. Така веб Младинското Информирање ги поддржува да се искористат предностите на интернетот и да се минимизираат потенцијалните ризици."

 

Младинските информативни работници се стремат да им овозможат на младите полесен пристап до информации, со што пристапот може да направи огромна разлика во нивните животи. Ова е прашање за тоа како писменоста на интернетот се менува во дигиталната ера, станува масовна и е во постојан предизвик. Тоа е преобликување на начинот на кој младите луѓе пристапуваат до информации што доведе до промени во начинот на кој беа предвидени младинските информативни услуги.

Количината на достапни онлајн информации се зголеми со зголемување на бројот на социјалните медиуми, како што се социјалните мрежи (Facebook, Tweeter, Linkedin и др.), блогови (како WordPress), итн кои го трансформираат начинот на кој информациите можат да бидат објавени и дистрибуирани.

 

Се појавија нови платформи како што се мобилни апликации, игри, „паметни уреди“ и други интерактивни алатки кои го менуваат форматот на информации и се подостапни. Оваа експлозија во информатичката содржина е проследена со зголемување на начините како да се консумираат информациите. Никогаш до сега потенцијалот за информации и поттикнувањето на младите луѓе да се информираат не бил поголем проблем. За да се движи „океанот на информации“ мораме да бидеме во тек и да им нудиме на младите континуирана информираност.

  

Кампањата „Информирај се СЕГА!“ ја спроведуваат Коалиција СЕГА со Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенција за млади и спорт и има за цел да им овозможи на младите луѓе безбедно да дојдат до квалитетни интернет информации кои им се потребни, и да бидат целосно описменети како дигитални учесници во денешното информатичко општество.

 

 Кампањата „Информирај се СЕГА!“ се реализира со поддршка на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција.

934 comments

Leave a comment