Планираните активности во рамките на овој проект ќе започнат со реализирање на почеток на месец февруари 2017 година

 

1. Организирање на Креативни работилници (Февруари 2017)

Со цел да се обезбеди поголема видливост за промоција на мобилната апликација секоја партнер организација ќе организира по една креативна работилница на локално ниво. Со помош на локалните волонтери и млади ќе се изработат посебни форми (во симболот на мобилната апликација) кои ќе се користат за да дадат поголема видливост на настаните. Овие работилници ќе се организираат во просториите на партнер организациите.

2. Организирање на ИНФО ДЕН (Март 2017)

Секоја партнер организација ќе организира по 1 – ИНФО ден во центарот на градот. Сите партнер организации ќе постават штандови во центарот на градот каде ќе се дистрибуира промотивен материјал за промоција на е-информирање и на мобилната апликација. За овие настани ќе бидат користени формите за поголема видливост изработени на креативните работилници.

3. Учество во емисии на локалните медиуми (Март, Април 2017)

Партнер организациите ќе направат напори за учествуваат во емисии на локалните медиуми. На локално ниво партнер организациите ќе организираат состаноци со медиумите за бесплатно емитување на анимираното видео.

4. Работилници за информирање и инсталирање на мобилната апликација во средните училишта на локално ниво (Април, Мај 2017)

Секоја партнер организација во координација со директорите на средните општински училишта во своите градови ќе изготви план за организирање на промоции во нивните училишта. На овие работилници учениците ќе бидат едуцирани за основите на е-информирањето а во понатамошниот тек ќе се информираат за постапката на инсталирање на мобилната апликација, ќе се презентира што нуди истата и ќе се разговара за е-информирање.

Секоја партнер организација ќе одржи 5 работилници на локално ниво. За истите ќе се изработи пакет со насоки за спроведување на работилниците и временска рамка за одржување на работилниците.

5. Континуирана промоција на веб и социјални мрежи

Тимот на ИНФО СЕГА ќе изготвува онлајн флаери за секоја активност и ќе ги испраќа до партнер организациите. Ќе се користи #e-infomiranje и фан страна за кампањата која ќе биде дополнително креирана. Сите партнер ќе преземат одговорност за навремено ажурирање на своите веб страни со новини за одржани настани од кампањата и ќе споделуваат онлајн промотивен материјал. Исто така на социјалните мрежи ќе се промовира и анимираното видео за промоција на мобилната апликација.

Вашите задолженија како партнери ќе бидат редовно објавување на артикли поврзани со кампањата на веб страните, споделување на информации на социјалните прежи и дисеминација на резултатите.

За секоја реализирана активност партнерите се должни да испратат фотографии од настанот, линк од објавена вест на веб и линк од објава на социјални мрежи (доколку не биде користен hashtag).

 

Кампањата „Информирај се СЕГА!“ ја спроведуваат Коалиција СЕГА со Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенција за млади и спорт и има за цел да им овозможи на младите луѓе безбедно да дојдат до квалитетни интернет информации кои им се потребни, и да бидат целосно описменети како дигитални учесници во денешното информатичко општество.

 

Кампањата „Информирај се СЕГА!“ се реализира со поддршка на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција.

 


983 comments

Leave a comment