ИНФО СЕГА (320)

Трета креативна работилница во ИНФО СЕГА Кавадарци

Денес во просториите на Младински информативен центар „ИНФО СЕГА“ Кавадарци се одржа третата по ред креативна работилница од летната креативна школа.

Креативна и едукативна работилница во ИНФО СЕГА Кавадарци

На ден 28.06.2017 година во просториите на Младински информативен центар „ИНФО СЕГА“ Кавадарци  се одржа кретивна и едукативна работилница која е дел од летната креативна школа.

Одржана петтата работилница од летната креативна школа за деца

Денес 28 јуни 2017 година во Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА се одржа pettata по ред работилница од летната креативна школа за деца.

Четвртата работилница од школата за „Претприемништво“ беше со тема „Креативност и иновации и нивната важност при креирањето и водењето на успешен бизнис“

На оваа работилница учесниците преку практични примери се запознаа подлабински со иновациите и креативноста и нивната важнот.

Official launching about OPIN

On 16.06.2017, in the offices of Coalition SEGA, a meeting was held for the Official launch of OPIN, a tool for electronic youth participation.

Oдржана средба за Официјално лансирање на OPIN

На 16.06.2017 година, во просториите на Коалиција СЕГА, беше одржана средба за Официјално лансирање на OPIN, алатка за електронско младинско учество.

Одржана четвртата летна работилница од креативната школа за деца

Денес 23 јуни 2017 година во Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА се одржа четвртата по ред работилница, од летната креативна школа за деца.

Одржана третата работилница од школата за „Претприемништво“

Денес беше одржана третата работилница од летната школа за „Претприемништво“ на тема маркетинг стратегии и веб маркетинг.