Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 76049

Публикации (4)

Извештај: „Улогата на младинските информациски сервиси во социјалната инклузија на младите во NEET ситуација“

Извештајот за состојбата на NEET - искуството на ЕУ, специфичностите за Македонија и Хрватска ги презентира податоците собрани преку процес на сеопфатна работа и истражување за младите за состојбата на НЕЕТ на ниво на ЕУ и состојбите на терен во Македонија и Хрватска (регионот на Ријека). Извештајот е клучен резултат во рамките на проектот "Младински информативни центри оспособени за NEET" кофинансирани од програмата Еразмус+ на Европската унија, Клучна акција 2: Соработка за иновации и размена на добри практики, Стратешки партнерства во областа на младите, Стратешки партнерства за поддршка на иновациите.

Водич за најдобри практики во Младинската информативна работа

Почитувани читатели,

Овој Водич за најдобри практики во Младинската информативна работа - Guide for best practices “Youth information workers fit for youth!” -преставува вреден ресурс за младинскитеинформативни работници ие резултат на проектот за стратешко партнерство “Youth information workers fit for youth!”, 2016-2-MK01-KA205-021756помеѓу СЕГА, UMKI и ERYICA. 

Како до успешен TWITTER профил?

Твитер е место за да дознаете се што се случува во светот, да бидите информирани пред сите за информации од светот на бизнисот, спортот, модата, јавни личности и се она што Ве интересира.

Твитер e бесплатна услуга, која нуди можности за изразување, комуникација и вмрежување.

 

Брошура „КОИ СЕ ТВОИТЕ ПРАВА?“ Информирај се СЕГА!

Сакаш подетално да се информираш за образование, здравство, вработување или волонтирање? Дознај повеќе за твоите права како потрошувач и дојди полесно до информациите за добивање лични документи. Знаеш ли каде може да се обучиш и да станеш претприемач?