Одржана прва средба од циклусот “Денови на младинско информирање“

На 24 јуни 2010 година со почеток во 12 часот се одржа првата средба од циклусот “Денови на младинско информирање“. На настанот присуствуваа подмладоците на политичките партии во Прилеп.

Со кратка презентација беа претставени основните цели на ИНФО СЕГА центарот, услугите и информациите кои ги нуди за младите од општина Прилеп.