На 02 март 2016 година, Инфо Сега одржа креативна работилница со ученици од ОУ . „Климент Охридски“ Прилеп, воIV-3 одделение. На оваа работилница учениците заедно со ЕВС волонтерите од Франција и Романија, изработија честитки по повод Денот на жената 8ми март. Оваа работилница беше многу успешна, и наиде на голем интерес од страна на учениците.

 

ИНФО СЕГА се заблагодарува на успешната соработка  со ОУ Климент Охридски и во иднина ќе продолжи со спроведување на работилници од ваков вид по основните училишта.  

Leave a comment