Во периодот од 28 јуни – 12 јули 2013 година Коалиција СЕГА организира интеркултурна размена во Троген, Швајцарија. Оваа размена е во состав на соработката помеѓу СЕГА и Детската Фондација Песталоци во полето на интеркултурното образование.

 

 

На размената учествуваа 40 основци од Прилеп, Дебар, Куманово, Тетово и Кавадарци, заедно со нивни врсници од Украина. Оваа активност ќе им овозможи на младите да учат за принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, различните вредности и толеранцијата помеѓу децата и младите со различи култури.

Leave a comment