Коалиција на младински организации СЕГА беше партнер во проектот „Млади амбасадори на Младинското Информирање“ во организација на ERYICA (Европската Агенција за Младинско Информирање и Советување) одбрен од Европската Комисија од програмата Млади во акција.Обуката се одржа во период од 27 – 30 мај 2013 воСтокхолм, Шведска.

 

Двајцамлади волонтери од  ИНФО СЕГА, Бојан и Андреа учествуваа на оваа интернационална обука. Волонтерите претходно беа активно вклучени во активностите на Европската кампања на ERYICA и Советот на Европа (Information right Now!!! Young people are asking!) која ја спроведуваше Коалиција СЕГА во 2012 година.

 

 

Младите амбасадори ќе бидат понатаму вклучени во различни европски настани, како во својата земја така и во другите европски земји, како дел од кампањата„Млади во движење“ (Youth on the move) - InfoMobility (YoMIM).

Leave a comment