Младински Информативен и Советодавен центар ИНФО СЕГА заедно со Младински Совет Прилеп и во соработка со Општина Прилеп, по повод 17 Април, Европскиот ден на младинско информирање одржаа промоција на акцијата Европски волонтерски сервис од програмата Млади во акција. 

 

Европскиот Волонтерски Сервис (ЕВС) има за цел да ги поддржи младите луѓе и нивнотоучевство во различни видови непрофитни и волонтерски активности во странство и е одлична можност за младите да се здобијат соработно искуство во некоја од Европските држави, да запознаат нови пријатели,стекнат нови способности и придонесат за развој на локалнитезаедници. 

 

На промоцијата присутните имаа можност да разговараат со младите волонтери Кате и Младен од Прилеп кои беа дел од ЕВС програмата во Франција и Финска.  

 

ИНФО СЕГА ќе продолжи со активности од ваков тип.

Leave a comment