Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79833

Меѓународниот ден на младите е ден кога треба да се привлече вниманието кон културните и правните проблеми на младите.

Овој ден е можност да го свртиме вниманието на младинските прашања ширум светот. Во текот на денот низ целиот свет се одржуваат концерти, работилници, културни настани и состаноци со претставници на национални и локални власти и младински организации.

Темата на Обединетите нации за Меѓународниот ден на младите 2019 година, „Трансформирање на образованието“, ги истакнува напорите да се направи образованието порелевантно и инклузивно за сите млади. Целта е да се обезбеди инклузивно и правично квалитетно образование и да се промовираат можностите за доживотно учење за сите. Меѓународниот ден на младите 2019 година ќе испита како Владите, младите и организациите насочени кон млади, како и другите засегнати страни, го трансформираат образованието и како овие напори придонесуваат за постигнување на Агендата за одржлив развој во 2030 година.

Статистиката нè потсетува дека сѐ уште се потребни значителни трансформации за да се направат образовните системи поинклузивни и достапни:

-           Само 10% од луѓето имаат завршено средно образование во земјите со ниски приходи;

-          40% од младите не учат на јазик што го зборуваат или го разбираат целосно;

-          над 75% од бегалците не одат во средно училиште.

Покрај тоа, младите лица со посебни потреби, младите жени, младите луѓе кои припаѓаат на ранливите групи или во ранливите ситуации, итн., се соочуваат со дополнителни предизвици за пристап до образованието.

Остварувањето на порелевантно, правично и инклузивно образование е клучно за постигнување одржлив развој. Образованието игра клучна улога во забрзувањето на напредокот, било да е тоа искоренување на сиромаштијата, добро здравје, родова еднаквост, пристојна работа и раст, намалени нееднаквости, дејствување врз климата или градење мирни општества .

Ангажирањето на младите е клучно за да се добие порелевантно, правично и инклузивно образование. Организациите предводени од млади го трансформираат образованието преку партнерство со владите, образовните институции и другите засегнати страни, лобирање и застапување на образовни политики и развој на дополнителни програми за обука. Организациите предводени од млади се справуваат со бариерите за млади врз основа на економски статус, етничка група, пол и други карактеристики; ги ажурираат плановите за едукација и наставните програми на училиштата, вклучително и лекции за мирот, правдата и животната средина и климатските промени, меѓу многу други области. Ангажманот на младите е од суштинско значење за трансформацијата на образованието.

 

Leave a comment