На 20ти февруари 2018 година во Струга започна обука за обучувачи на тема “First step to become a youth worker” организирана од Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со организацијата Maison Pour Tous Leo Lagrange од Франција.

 

 

 

На оваа обука учествуваа претставници од Младинските Информативни Центри „ИНФО СЕГА“ Кавадарци и Прилеп, Коалиција на младински организации СЕГА и други младински организации од Македонија кои работат на полето на млади и младинско информирање. 

Целта на оваа обука е да се обучат младинските работници да испорачуваат комплетен почетен модул за идни младински работници, претставници од организации и институции кои работат со млади. 

Обуката завршува во петок, 23.02.2018година.

 

"First step to become a youth worker" се спроведува со поддршка од програмата за децентрализација соработка со регионот Нормандија – Франција и Македонија.

Leave a comment