На ден 30.06.2017 година се одржа последната работилница на тема социјално претприемништво, која ја водеше професорката Елизабета Тошева, професор на правниот факултет во Битола и Зоран Илиески, директор на Коалиција СЕГА.

Тие на учесниците им ги пренесоа своите знаења за социјално претприемништво, како тоа може да функционира кај нас, успешни примери за социјално претприемништво, а исто така учесниците практично работеа и на развивање идеи за социјално претприемништво.

1879 comments

Leave a comment