Во текот на 2, 3 и 4 јуни, кино Мис Стон Прилепсе одржа „Француски филмски фестивал“  организиран од страна на Француските волонтери во младински информативен и совентодавен центар ИНФО СЕГА.

На филмскиот фестивал беа прикажани 3 познати француски филмови Jappeloup ,  Tchao Pantin и Respire. Во текот на трите вечери во проекциите уживаа околу 100 љубители на филмот.
Главната цел на фестивалот беше да се представи француската култура од различни аскпекти.
Францускиот филмски фестивал беше организиран во соработка со Колација СЕГА, Француски инситут - Скопје, кинотека на Македонија и кино „Мис Тон“-Прилеп.

     

 

Leave a comment