На 04 мај 2017 година со почеток од 10.00 часот во просториите на ИНФО СЕГА се одржа официјална средба со претставник на Локална самоуправа Прилеп, двајца претставници за Совет на млади и претсавници на Коалиција СЕГА.

 

Средбата беше иницирана од Коалиција СЕГА за проектот “Prilep youth voice in e-participation” на која се презентираа целите на проектот и активностите и воспоставување на договор за соработка помеѓу СЕГА, ЛС Прилеп и Совет на млади Прилеп. Имено проектот има за цел зголемување на младинското е-учество во процесот на донесување на одлуки во Општина Прилеп преку користење на OPIN софтверот за е-учество. Младите ќе имаат можност да ги предложат своите идеи, да поттикнат иницијативи кои подоцна ќе бидат доставени на разгледување до Совет на млади во Прилеп и до Локална Самоуправа Прилеп.

Коалиција на младински организации СЕГА од 01 април до 01 декември 2017 година го спроведува проектот „Prilep Youth voice in E-participation“ чија цел е покренување на свеста за важноста на е-учеството на младите.

 

Проектот предвидува серија на активности, промотивни настани, едукативни работилници за младите во Прилеп и разни алатки за поттикнување на младинското е-учество.
Проектот „Prilep Youth voice in E-participation“ е поддржан од OPIN платформата преку програмата "EUth - Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe”.

9 comments

Leave a comment