Во периодот од 20-22 март 2017 година, преставници на 10 организации од цела Европа кои добијаа грант финансиран од ЕУ EUth програмата учествуваа на обука за е-учество во Бонн, Германија. Учесници на обуката беа преставници на невладини организации од Грузија, Словенија, Германија, Кипар, Италија, Малта и Македонија, кои се состанаа во Бонн да го проучат софтверот за е-Учество кој ќе го спроведуваат во своите земји.

 

Зошто се избрани овие организации по отворениот повик за промоција на проектот?

"Имавме листа на критериуми врз основа на кои се очекува ефективноста на предлог-проектите кое ни беше најважното прашање", вели Џесика Вокер од Европската Агенција на младинско информирање ERYICA.

"Тоа е причината зошто имаме толку многу локални или национални проекти од помалите земји, кои се блиски до младите луѓе и до носителите на политички одлуки", додава Евалдас Рупкус на IJAB.

Програматаги вклучи основите на е-учество, игри за добрите и лошите страни на дигиталното учество, планирање на проектите и проучување на самиот софтвер.

Коалиција СЕГА официјално од 01 април 2017 година, ќе започне да го спроведува проектот „Prilep Youth voice in E-participation“ преку користење на OPIN софтверот со цел зголемување на свеста за значењето на е-учеството на младите и зголемување на дијалогот меѓу младите и донесувачите на одлуки во Прилеп.  

 

 

Leave a comment