Тема за 2016: Патот за 2030: Искоренување на сиромаштијата и постигнување на одржлива потрошувачка и производство

На 17 декември 1999 година, во резолуција 54/120, Генералното собрание на Обединетите нации ја одобри препорака на Светската конференција на министрите за млади (Лисабон, 8-12 август 1998) дека 12 август ќе биде прогласен за Меѓународен ден на младите.

 

Темата за Меѓународниот ден на младите за 2016 е Патот до 2030: Искоренување на сиромаштијата и постигнување на одржлива потрошувачка и производство". Целта на овој ден за оваа година е за постигнување на агендата2030за одржлив развој. Таа се фокусира на водечката улога на младите луѓе во обезбедувањето на искоренување на сиромаштијата и постигнување на одржлив развој преку одржлива потрошувачка и производство.

 

Информирајте се повеќе за Меѓународниот ден на младите: https://www.un.org/development/desa/youth/international-youth-day-2016.html

Leave a comment