Одржана петтата работилница од летната креативна школа за деца

Денес 28 јуни 2017 година во Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА се одржа pettata по ред работилница од летната креативна школа за деца.