Автобуски линии

 

АВТОБУСКИ ЛИНИИ

Распоред на железнички линии

Распоред на железнички линии

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ОД АВТОБУСКИ СТАНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ОД АВТОБУСКИ СТАНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

 

 

Железнички линии Прилеп-Скопје и Скопје-Прилеп

Железничка станица Прилеп

Адреса: Архиепископ Доситеј б.б.

Телефон:  048 412 660