Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 76049

„Библиографија за Коле Чашуле“ е насловот на новата публикација на градската библиотека, што е водич за натамошни истражувања за делото и животот на романсиерот, драматургот, литератот и публицист Коле Чашуле.

- Трудот содржи 510 дела собирани лани од печатените медиуми, дневни, месечни и периодични весници и списанија. Вработените во библиотеката, собраното го систематизирале во ова дело. Најзначаен е придонесот на Каролина Крстеска  која е составувач, уредник и редактор - велат од библиотеката.

Библиографијата е збогатување на катчето со роднокрајна литература, бидејќи Чашуле е прилепчанец.                                                 

Коле Чашуле бил учесник во НОБ и учествувал во нападот на полициската станица во Прилеп на 11 Октомври 1941 година. Почина во Скопје 2009 година, оставајќи трајни споменици во општествениот и културен живот во државата.

Leave a comment