Ценовник за градскиот превоз во Прилеп

1. ЦЕНОВНИК НА БИЛЕТИ

 

Зона

А

цена на билет за:

градски линии

едно возење

20

дневен билет

50

викенд билет

120

неделен(седумдневен) билет

250

месечен билет

600

годишен билет

6 000

месечен билет

за ученици и студенти

350