Автобуски Линии (5)

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ОД АВТОБУСКИ СТАНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ ОД АВТОБУСКИ СТАНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА

 

 

Меѓуградски автобуски превоз

Автобуска станица Кавадарци 

Телефон: 043/400-111
Веб-страна: www.ekstrabus.com

Меѓународен автобуски превоз

ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ ОД ПРИЛЕП ДО ХРВАТСКА, БУГАРИЈА, СРБИЈА, СЛОВЕНИЈА, ИТАЛИЈА, ГЕРМАНИЈА, ШВЕДСКА И ДР.

Меѓуградски автобуски превоз

АВТОБУСКА СТАНИЦА ПРИЛЕП

Адреса: бул.Гоце Делчев 79

Телефон: 048 400 307

МЕЃУГРАДСКИ ЛИНИИ

Од Прилеп за...

Час

Од Прилеп за...

Час

Скопје

05:30, 05:45 

06:30, 06:40 

07:10 

08:00, 08:15 

09:15, 09:30 

11:40 

12:30 

14:30 

15:15 

17:10

18:00

Битола

06:00, 06:40

07:05 

08:00, 08:20 

09:00, 09:40 

11:20 

12:15 

13:20 

14:00 

15:00 

16:00, 16:15 

17:20 

18:00, 18:40 

19:15 

21:30 

23:00

Охрид

08:15 

09:40 

17:20 

18:40

Ресен

08:15 

09:40 

13:20 

16:00 

17:20 

18:40

Струмица

06:00 

15:15

Валандово

06:30

07:40

15:00

Кавадарци

06:00 

07:40 

14:00, 14:40 

15:00, 15:40 

18:00

Неготино

06:00 

15:00, 15:40

Кичево

07:00

07:40 

09:00 

11:20 

13:15 

14:15 

16:45

Радовиш

14:40

Штип/Кочани

 

 

 

 

 

Демир Хисар

 

 

 

 

 

Тетово

 

 

 

 

 

 

 

08:30 

15:40

 

 

14:00

  

 

 

05:30

15:00

 

Гевгелија

 

 

 

 

 

Могила

 

 

 

 

 

 

 

 

15:40

 

 

 

07:00

09:00

11:00

 

 

 

МЕЃУНАРОДНИ ЛИНИИ

Белград

18:00

Софија

05:40