Назив на здравствена установа аптека- организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Телефонски број за контакт

Забелешки

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

01.11.2017

075 297 273

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

02.11.2017

077 573 108

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

03.11.2017

075 795 892/071 219 212

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

04.11.2017

075 297 272

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

05.11.2017

071 619 967

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

06.11.2017

075 459 618

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

07.11.2017

070 319 433

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

08.11.2017

071 337 663

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

09.11.2017

072 250 718

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

10.11.2017

071 350 425

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

11.11.2017

043 413 434

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

12.11.2017

072 218 981/070 843 396

од 22 до 07 часот

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

13.11.2017

071 250 489

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

14.11.2017

078 394 005

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

15.11.2017

070 324 957 / 070 828 566

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

16.11.2017

070 428 246

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ

17.11.2017

070 646 558

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

18.11.2017

078 200 032

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КАВАДАРЦИ

19.11.2017

070 839 310

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

20.11.2017

070 394 278

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

21.11.2017

075 297 273

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

22.11.2017

077 573 108

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

23.11.2017

075 795 892/071 219 212

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

24.11.2017

075 297 272

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

25.11.2017

071 619 967

од 22 до 07 часот

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

26.11.2017

075 459 618

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

27.11.2017

070 319 433

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

28.11.2017

071 337 663

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

29.11.2017

072 250 718

од 22 до 07 часот

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

30.11.2017

071 350 425

од 22 до 07 часот

       

 

Секоја недела и празник дежурна  е Аптека Хигија, наутро Аптека Моја Аптека 2, Аптека Моја Аптека 3, Аптека 16-ти јуни започнуваат со работа во 07 часот.

 

 

 

 

 

 

3 comments

 • Павле Јанчев Павле Јанчев 02 Nov 2017

  Пожелно би било,кога покрај името на аптеката,да стои и каде се наоѓа истата дежурна аптека,односно Адреса.

  Reply
 • Павле Јанчев Павле Јанчев 02 Nov 2017

  Пожелно би било,кога покрај името на аптеката,да стои и каде се наоѓа истата дежурна аптека,односно Адреса.

  Reply
 • Павле Јанчев Павле Јанчев 02 Nov 2017

  Пожелно би било,кога покрај името на аптеката,да стои и каде се наоѓа истата дежурна аптека,односно Адреса.

  Reply

Leave a comment