Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека- организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

Телефонски број за контакт

Забелешки

1

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

01.07.2017

078 200 032

од 22 до 07 часот

2

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КАВАДАРЦИ

02.07.2017

070 839 310

од 22 до 07 часот

3

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

03.07.2017

070 394 278

од 22 до 07 часот

4

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

04.07.2017

075 297 273

од 22 до 07 часот

5

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

05.07.2017

077 573 108

од 22 до 07 часот

6

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

06.07.2017

075 795 892/071 219 212

од 22 до 07 часот

7

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

07.07.2017

075 297 272

од 22 до 07 часот

8

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

08.07.2017

071 619 967

од 22 до 07 часот

9

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

09.07.2017

075 459 618

од 22 до 07 часот

10

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

10.07.2017

070 319 433

од 22 до 07 часот

11

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

11.07.2017

071 337 663

од 22 до 07 часот

12

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

12.07.2017

072 250 718

од 22 до 07 часот

13

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

13.07.2017

071 350 425

од 22 до 07 часот

14

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

14.07.2017

043 413 434

од 22 до 07 часот

15

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

15.07.2017

072 218 981/070 843 396

од 22 до 07 часот

16

КАВАДАРЦИ

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

16.07.2017

071 250 489

од 22 до 07 часот

17

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

17.07.2017

078 394 005

од 22 до 07 часот

18

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

18.07.2017

070 324 957 / 070 828 566

од 22 до 07 часот

19

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

19.07.2017

070 428 246

од 22 до 07 часот

20

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ

20.07.2017

070 646 558

од 22 до 07 часот

21

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

21.07.2017

078 200 032

од 22 до 07 часот

22

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА АЛТЕА КАВАДАРЦИ

22.07.2017

070 839 310

од 22 до 07 часот

23

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

23.07.2017

070 394 278

од 22 до 07 часот

24

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

24.07.2017

075 297 273

од 22 до 07 часот

25

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

25.07.2017

077 573 108

од 22 до 07 часот

26

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

26.07.2017

075 795 892/071 219 212

од 22 до 07 часот

27

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

27.07.2017

075 297 272

од 22 до 07 часот

28

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

28.07.2017

071 619 967

од 22 до 07 часот

29

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

29.07.2017

075 459 618

од 22 до 07 часот

30

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

30.07.2017

070 319 433

од 22 до 07 часот

31

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

31.07.2017

071 337 663

од 22 до 07 часот

 

НАПОМЕНА: Секоја од наведените Аптеки дежура од 22 ч до 07 ч. според дадениот распоред.                                       

Секоја недела и празник дежурна  е Аптека Хигија, наутро Аптека Моја Аптека 2, Аптека Моја Аптека 3, Аптека 16-ти јуни започнуваат со работа во 07 часот.

Дежурствата се организираат согласно оваа Листа за соодветниот ден, а се спроведуваат по телефонски повик. Лицето задолжено за дежурство во аптеката, по телефонски повик на осигурено лице ќе издава лекови во просториите на аптеката.       

Leave a comment