АВТОБУСКИ ЛИНИИ

 

Релација: Битола – Гевгелија;                  Сообраќа секој ден, освен недела

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

15:00

16:06

18:51

 

Релација: Кочани - Охрид

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

06:30

09:45

12:15

06:43*

10:16

12:46

14:30

17:50

20:30

* Сообраќа секој ден, сезонски од 26.06 до 31.08

Релација: Охрид – Виница;      Сообраќа секој ден, сезонска во период од 26.06 до 31.08

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

17:00

19:48

23:10

 

Релација: Охрид – Кавадарци

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

15:30*

18:00

19:00

18:30**

21:00

22:00

* Продолжува кон Белград, Република Србија

** Сообраќа секој ден во период од 01.07 до 31.08

 

Релација: Охрид – Кочани

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

13:30

15:45

19:05

17:00*

19:48

23:00

06:00

08:50

12:30

* Сообраќа секој ден, сезонска од 26.06 до 31.08

 

Релација: Прилеп – Демир Хисар;               Сообраќа секој ден, освен во недела

Поаѓа:

Пристигнува:

14:00

15:06

 

Релација: Прилеп – Кичево

Поаѓа:

Пристигнува:

07:40

09:10

09:00

10:30

13:15

14:45

16:45

18:15

7:00

08:30

14:15

15:45

11:20

13:10

 

Релација: Прилеп – Могила;           Сообраќа од понеделник  до петок, освен во државни                         празници

Поаѓа:

Пристигнува:

07:00

07:40

09:00

09:40

11:00

11:40

 

Релација: Прилеп – Скопје

Поаѓа:

Пристигнува:

10:50

13:50

12:47

15:28

18:00*

21:00

05:30**

08:10

06:05***

08:15

06:30

09:10

09:30****

12:10

14:30

17:10

15:35*****

17:45

18:30******

21:00

* Продолжува до Белград, Република Србија

** Сообраќа секој ден, освен недела

*** Сообраќа секој ден, освен сабота

**** Сообраќа секој ден, освен недела

***** Сообраќа секој ден освен сабота

****** Сообраќа само во недела

Релација: Прилеп – Струмица*

Поаѓа:

Пристигнува:

06:00

09:08

15:15

18:13

* Линијата 1 на поаѓање и враќање се одвива во период од 01.09 до 31.05. Линијата 2 на поаѓање и враќање се одвива од 01.06 до 31.08.

 

Релација: Прилеп – Тетово

Поаѓа:

Пристигнува:

05:30*

07:50

15:00**

17:20

* Сообраќа секој ден, освен недела

** Сообраќа само во недела

 

Релација: Скопје - Крушево

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

15:45*

 

18:30

19:00**

 

21:34

07:45***

09:55

10:30

16:45****

18:55

19:30

* Сообраќа секој ден, освен во недела

** Сообраќа само во недела

*** Сообраќа секој ден, освен во сабота

**** Сообраќа секој ден, освен во сабота

Релација: Скопје – Прилеп

Поаѓа:

Пристигнува:

06:00*

11:00

16:30

19:05

17:30

20:30

07:45**

09:55

08:30***

11:10

13:30

15:40

14:00****

16:40

16:45*****

18:55

18:00

20:40

22:00******

00:30

* Поаѓа од Белград, Република Србија

** Сообраќа секој ден,освен во сабота

*** Сообраќа секој ден, освен во недела

**** Сообраќа секој ден, освен во недела

***** Сообраќа секој ден, освен во сабота

 

****** Сообраќа само во недела

 

Релација: Струга – Штип

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

15:00

18:10

21:00

 

Релација: Струмица – Битола

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

06:00

09:06

10:00

 

Релација: Штип – Струга

Поаѓа:

Прилеп:

Пристигнува:

06:00

08:20

12:00

 

 

Информации за рутите може да најдете на следниот линк.

Информации за превозникот ,,Транскоп’’ – Битола и автобуските линии може да најдете на следниот линк.

 

Информации за меѓународен сообраќај.

Leave a comment