Волонтирање (2)

Зошто е добро да волонтираш

 Волонтерството во светот се третира како практика помеѓу луѓето кои работат за општото добро на заедницата без потреба од било каква финансиска или материјална надомест .

Имам ли право да бидам волонтер?

Волонтерството е доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини и/или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации, и институции, без надоместок.