Студентски прашања

Студентски прашања (1)

Thursday, 23 August 2018 12:22

Каде на факултет?

Written by

По завршување на задолжителното средно образование во Р.Македонија следува високото образование кое е незадолжително и е поделено на додипломски, постдипломски (магистерски) и докторски студии.