Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79833
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 76050

Лични Документи (7)

Дали знаете дека можете електронски да поднесете барање за извод?

Дали знаете дека е ставен во функција порталот за поднесување барање за издавање изводи од матичната книга на родени по електронски пат?

Што ви е потребно за издавање возачка книшка?

Возачката книшка е јавна исправа што ја издава Министерството за внатрешни работи заедно со возачката дозвола. Во неа се запишуваат негативните бодови и прекршочната санкција „забрана на управување со моторно возило“.

Во кои држави е признаена македонската возачка дозвола?

Во следните држави е признаена македонската возачка дозвола и може да се направи замена:

Издавање на возачка дозвола

Процедура за издавање на возачка дозвола во Република Македонија.

Издавање на патна исправа

Воведени се промени во издавањето на патна исправа во Република Македонија.

Сè што треба да знаете за издавање на лична карта

Воведени се измени во процедурата за издавање на лична карта.