За Инфо Клуб Штип

За Инфо Клуб Штип (1)

Tuesday, 12 February 2019 12:32

За ИНФО Клубот Штип

Written by

Работата на Младинскиот Инфо клуб во Штип  ќе биде фокусирана на споделување на информации и советување за младите, особено за студентите кои дипломираат на униврзитетот во Штип.