Семинари и обуки

Повик за студентска посета во Албанија – „Stand Together in Solidarity“

Проектот е дизајниран како процес на неформално учење и врсничка едукација користејќи ги сопствените искуства на учесниците во областа на EСК, младинска работа и меѓународна соработка.

ИМКА Европска академија за лидерство - 2020 година

Овој отворен повик е наменет за стекнување на младите лидери со неопходно знаење и алатки за да станат идни креатори на промени во локалната заедница во која живеат.