Семинари и обуки

Повик за студентска посета во Албанија – „Stand Together in Solidarity“

Проектот е дизајниран како процес на неформално учење и врсничка едукација користејќи ги сопствените искуства на учесниците во областа на EСК, младинска работа и меѓународна соработка.