Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 79833

Конкурси

Повик за учество на ликовен и литературен конкурс по повод Европска недела на мобилност

„Еко Логик“, како здружение на кои една од целите на дејстувување се: зголемување иунапредување на знаењето на децата за темите: велосипедизам, одржлив транспорт, aерозагадување и климатски промени, безбедност во сообраќај и сл., во рамки на Европскатанедела на мобилност, покрај планираната „Вело родео турнеја“ отвора: „Повик за учество наликовен и литературен конкурс“.

Повик за Конференција во Унгарија

Меѓународната конференција за млади „Where are you going, youth?” ќе се одржи на 22 ноември 2019 година во Унгарија.

Конкурс за упис на студенти за 2019-2020 на ФОН

Универзитетот ФОН го распишува конкурсот за упис на нови студенти во академската 2019/2020 година.

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЈА НА ТЕМА РОДОВА ЕДНАКВОСТ И НАСИЛСТВО

Здружението на граѓани Гласен Текстилец го објавува конкурсот за прибирање на фотографии за фото – инсталација на тема родова еднаквост и насилство.

Конкурс за запишување студенти на прв циклис студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2019/2020 година

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола објавува Конкурс за запишување студенти на прв циклис студии во академската 2019/2020 година.

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на Меѓународен славјански универзитет „Г. Р. Державин”

Врз основа на член 149 од Законот за високото образование на Р. Северна Македонија (сл.весник 82/2018) и Статутот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин” Свети Николе – Битола, Република Северна Македонија, Ректорската управа го објавува следниот Конкурс за запишување студенти на прв циклус на студии во академската 2019/2020 година.

Конкурс за упис на Униерзитетот „Св. Апостол Павле“ – Охрид

Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид, го објави конкурсот за упис на студии од прв циклус во учебната 2019/2020 година.