Партнери (3)

Запознајте се со Младински Совет Прилеп

Младински Совет Прилеп е еден од основачите на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзин активен член 15 години.

Запознајте се со ИМКА Битола

ИМКА Битола е наша основна организација членка која веќе 9 години е дел од семејството на СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Партнери на кампањата #ВолонтирајИнспирирај

Граѓански организации кои се партнери и поддржувачи на кампањата #ВолонтирајИнспирирај: