Biljana

Biljana

Запознајте ја најубавата библиотека во светот во Прага, Република Чешка

Запознајте ја најубавата библиотека во светот во Прага, Република Чешка

Библиотеката Климентинум, е фасцинантен пример за архитектура во Барок стил, која за прв пат била отворена во 1722 година и истата располага со фонд од над 20.000 книги.

Оваа библиотека беше изгласана за најубава библиотека во светот од огромен број читатели.