volonter

volonter

Го организиравме уште едно Language Café, овој пат вo "Take Five" вo Прилеп

Го организиравме уште едно Language Café, овој пат вo "Take Five" вo Прилеп

Language cafe е младински ориентиран, интеркултурен настан, во организација на Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА, Младински Совет Прилеп и нашите ЕВС волонтери  од Франција, Бугарија, Турција и Романија.