Конкурси

Конкурс за новинарска сторија за студент- ССНМ

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници во соработка со Европската федерација на новинари објавува конкурс за новинарска сторија на тема „Условите за работа на новинарите и медиумските работници во Македонија“

ОУК „Дом на млади“- Штип објавува Конкурсен повик

Општинската установа за култура Дом на млади-Штип распишува повик за избор на 7 авторски цртежи,кои ќе се реализираат во рамки на проектот Нашиот дом.

КИНО КАБАРЕ БИТОЛА 2019 [ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ]

КиноБит го објавува повикот за учесници на Кино Кабаре Битола за 2019 година. Повикот е отворен за лица на возраст од 18 до 30 години од Пелагонискиот и Југозападниот регион на Македонија.

Јавен повик за доделување на награди за Млади талентирани лица

Врз основа на Програмата за работа за 2019 година на Агенцијата за млади и спорт, Сектормлади, како и Правилникот за определување постапка и утврдување на критериуми за доделување нанагради на млади талентирани лица во Република Македонија, донесен од страна на директорот наАгенцијата за млади и спорт, со бр. 01-1612/1 од 03.08.2018 година, Агенцијата за млади и спорт објавува Јавен повик за доделување на награди за Млади талентирани лица.

[ПОВИК ЗА СРЕДНИ УЧИЛИШТА] ВКЛУЧИ СЕ ЗА ПРОМЕНА!

Во рамки на проектот „Вклучи се за промена!“ отвораме повик за учество на тимови од средните училишта од Скопје кои ќе спроведат иницијатива за општествена промена, користејќи ги знаењата и вештините стекнати во образовниот процес (Service Learning Initiative).

Imagine Europe натпревар за идеи– Твојата визија за Европа во 2050

Imagine Europe ги повикува сите (сите возрасти и националности) да ја претстават својата визија за Европа во 2050 година, во кратки пишанитекстови и видео снимки.