Конкурси

КОНКУРС ЗА БИОФОТОГРАФИЈА IX

Истражувачкото друштво на студенти биолози, во соработка со Институтот за комуникациски студии во рамки на кампањата „Не игнорирај! Реагирај!“ го објавува деветиот конкурс за биофотографија.

Пријавете се за учество на летната школа наменета за млади банкари

Охридска банка Сосиете Женерал распишува конкурс за учество на Третата летна школа наменета за млади банкари.

Конкурс за доделување стипендија за Постдипломски студии по Енергетика: стратегија, право и економија на универзитетот во Пиреја

Компанијата ОКТА АД - Скопје заедно со Хеленик Петроеум Групацијата доделува стипендија за Постдипломски студии по Енергетика: стратегија, право и економија на Универзитетот во Пиреја (https://www.des.unipi.gr/applications/node/1)

ФИЛАНТРОПИЈА ПРЕКУ ЗЕЛЕНИ ИДЕИ

Натпреварот е отворен до 2-ри јуни, пријавите за натпреварот и сите информации се достапни на новата веб-страница.

Трет регионален конкурс за краток расказ - Бибер

Конкурсот е отворен за автори кои пишуваат на албански, македонски, босански, црногорски, хрватски или српски јазик, афирмирани, како и за оние кои досега немаат објавувано.

Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2019/2020 година

Министерството за образование и наука распишува Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Македонија за учебната 2019/2020 година.

Јавен повик за надомест на трошоци за објавени трудови

Министерството за образование и наука објавува јавен повик за прибирање барања за надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание, реферирани во базите на Web of Science или Scopus од наставниците и соработниците избрани на високообразовните/научните установи во Република Македонија (во натамошниот текст: авторите).