Семинари и обуки

Повик за младинска размена во Португалија - DIGITAL ACTIVISM 4 YOUTH

Главната цел на овој проект е промовирање еднаквост и недискриминација меѓу младите.

Oбука за зголемување на конкурентност во нудењето туристички атракции

Пријава за учество на обука за зголемување на конкурентност во нудењето туристички атракции.

Повик за учесници за Тренинг Курс во Словачка!

Волонтерски Центар Скопје бара 2 Македонци сакаат учествуваат заедно со луѓе од Словачка, Шпанија, Малта, Грција, Естонија, Литванија, Хрватс и Полска на Тренинг Курсот “United through education”  во Банска Штиавница, Словачка.

Повик за младинска размена во Македонија – „Cooking Cultures“

Со овој проект сакаме да научиме за културата на храната и локалното земјоделство.

Повик за учество на младинска размена во Шпанија

Волонтерски центар Скопје бара 7 Македонци (6 учесници, 1 лидер) што сакаат да учествуваат заедно со луѓе од Шпанија, Италија, Германија, Турција и Бугарија на младинската размена Trust me, I’m a VOLUNTEER во Шпанија.

Повик за учесници на тренинг курс во Турција

Волонтерски центар Скопје бара 3 Македонци коишто сакаат да учествуваат заедно со млади луѓе од Германија, Турција, Романија, Португалија и Холандија на тренинг курсот SAILVAN во Анталија, Турција.

Повик за младинска размена „Road To Employment“ во Хрватска

Сите сме свесни дека економската криза е завршена и дека денес има многу можности за работа на пазарот на трудот и многу слободни работни места, но сега се справуваме со друг проблем: младите луѓе кои треба да бидат вклучени на пазарот на трудот не се добро подготвени за тоа.

Повик за учесници за младинска размена „SPRAY: Space Regeneration through Art by Youth“

Бараме 4 учесници од Прилеп кои сакаат да учествуваат на младинска размена заедно со млади од осум други држави, кои ќе работат заедно на креирање улична уметност во Италија.