marice

marice

Бизнис-кафе со млад претприемач: Влатко Здравев

Бизнис-кафе со млад претприемач: Влатко Здравев

Влатко Здравев е млад претприемач кој со добра идеја и цврст бизнис план направил бизниз за производство на торти- „Deyano Cakes.