marice

marice

Годишна изложба на Ликовна академија, Архитектура и дизајн и Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Годишна изложба на Ликовна академија, Архитектура и дизајн и Технолошко-технички факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Ве покануваме на отворањето на годишната изложба на Ликовна академија, Архитектура и дизајн и Технолошко-технички факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.