На 15 мај 2019 година, во просториите на СОУ "Ѓорче Петров" Прилеп се одржа работилница на тема Привилегија.

 

 

На работилницата учествуваа 32 ученици од училиштето.

 

На почетокот учениците беа воведени во работилницата и им се објасни за што ќе се зборува во истата, како и им се објасни што претставува привилегијата и какви видови на привилегии постојат.

 

Подоцна им се објаснија правилата на учениците и беа поделени во групи, па преку игра беа воведени во активноста „Privilege for sale“.

 

На секоја од групите им беа доделени различни суми на „пари“, и секоја група требаше да се одлучи која од привилегиите сакаат да ја купат.

 

На крај се отвори дискусија со учениците.

 

Младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА Прилеп ќе продолжи со реализирање на вакви едукативни работилници, а со тоа и со соработка со локалните училишта.

Leave a comment