ИНФО СЕГА (239)

Who are “NEET” in Macedonia?!

Young people who are neither in employment nor in education or training are at risk of becoming socially excluded – individuals with income below the poverty-line and lacking the skills to improve their economic situation. Nowadays they are recognized under the acronym NEET.

Кои се „NEET“ во Македонија?

Младите луѓе кои не се ниту  вработени ниту се образовани или било како обучувани се изложени на ризик да станат социјално исклучени  лица со приходи кои би ги довеле на работ на сиромаштија и недостаток на вештини за подобрување на нивната економска состојба.  Тие се препознатливи под акронимот NEET.

Волонтер од Мировен Корпус во ИНФО СЕГА Кавадарци

Цезар Нава и нов волонтер од Мировен Корпус кој ке работи во наредните 2 години во ИНФО СЕГА Кавадарци. Прочитајте повеќе за него и неговите први импресии од Македонија и Кавадарци.

Повик за волонтери во ИНФО СЕГА Прилеп

Бидете дел од тимот на волонтери на ИНФО СЕГА! Проширете ја својата лична мрежа на контакти и зголемете ги вашите комуникациски и презентерски вештини. Учествувајте во активностите на Младинскиот Информативен Центар ИНФО СЕГА, Прилеп.

Goodbye 2017- Завршен настан на „Инфо Сега“, Кавадарци

На 27 декември 2017година се одржа завршен настан - "Goodbye 2017" на ИНФО СЕГА Кавадарци.

Одржана работилница на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“ во СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп

Денес, на 20.12.2017 Младинскиот Информативен и Советодавен Центар Инфо СЕГА одржа работилница со ученици во СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп, на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“.

Креативна работилница по повод Нова Година

Денес во Младински Информативен Центар „ИНФО СЕГА“ Кавадарци се одржа првата креативна работилница по повод Нова Година.

Работилница на тема „Човекови права“

Денес во Младински информативен центар „ИНФО СЕГА“ Кавадарци  со цел одбележување на Меѓународниот ден за човекови права, се одржа работилница на тема „Човекови права“.