ИНФО СЕГА (207)

Final event of the project " Prilep Youth Voice through e- participation"

On November 10, 2017, the final event of the project "Prilep Youth Voice through e- participation" was held in the Multimedia Hall in the City Library in Prilep. On the event we presented the youth proposals/ initiatives for improving the living conditions in the community received through OPIN, the tool for e- participation.

Одржана уште една работилница на темата „Заштита на личните податоци на социјалните мрежи“

На 13.11.2017 година, во ООУ Пецо Даскалот во општина Долнени, тимот на ИНФО СЕГА одржа работилница на тема Заштита на личните податоци на социјалните мрежи.

ИНФО СЕГА одржа работилница на тема „Заштита на личните податоци на социјалните мрежи“

На 10.11.2017 година, во СОУ “Ѓорче Петров” тимот на ИНФО СЕГА одржа работилница на тема Заштита на личните податоци на социјалните мрежи.

Завршен настан од проектот „Гласот на младите од Прилеп преку електронско младинско учество“

На 10 ноември 2017 година, се одржа завршниот настан од проектот „Гласот на младите од Прилеп преку електронско младинско учество“ во Мултимедијалната сала во Библиотеката Борка Талески - Прилеп. На настанот се презентираа предлозите / иницијативите на младите за подобрување на условите за живот во заедницата добиени преку алатката за е-младинско учество ОПИН.

Завршен настан од проектот „Гласот на младите од Прилеп преку електронско младинско учество“

Во петок , 10 ноември 2017 година, со почеток во 10.00 часот во Мултимедијалната сала во Библиотеката Борка Талески – Прилеп ќе се одржи завршен настан од проектот „Гласот на младите од Прилеп преку електронско младинско учество“.

 

Волонтерите од Инфо СЕГА - Прилеп повторно одржаа работилници на тема: „Значење на претприемништвото“

На ден 30.10.2017 година, во просториите на СОУ „Орде Чопела“ во Прилеп се одржаа работилници на тема: „Значење на претприемништвото“.

Youth taking over day – Локална дискусија со млади

Денес во „ИНФО СЕГА“ Кавадарци се одржа локална дискусија со млади на тема: „Информирани и вклучени млади“.

Се одржа трет Балкански Младински Форум

Третиот Балкански Младински Форум се одржа од 18ти до 21ви октомври во Косово.