Реден број

Град/
Населено место

Назив на здравствена установа аптека- организациона единица

Датум на спроведување на дежурство

1

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

01.02.2019

2

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6

02.02.2019

3

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

03.02.2019

4

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

04.02.2019

5

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

05.02.2019

6

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

06.02.2019

7

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

07.02.2019

8

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

08.02.2019

9

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 5

09.02.2019

10

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМА-МЕДИКАКАВАДАРЦИ

10.02.2019

11

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА 16 ЈУНИ КАВАДАРЦИ

11.02.2019

12

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЛЕК-ЕКСКЛУЗИВ КАВАДАРЦИ

12.02.2019

13

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ГЛОРИЈА КАВАДАРЦИ

13.02.2019

14

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА КАМЕЛИЈА КАВАДАРЦИ

14.02.2019

15

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ПТ-СМ ФАРМ КАВАДАРЦИ

15.02.2019

16

КАВАДАРЦИ

АПТЕКА АПИДО ФАРМ  КАВАДАРЦИ

16.02.2019

17

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ХИГИЈА КАВАДАРЦИ

17.02.2019

18

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАНЕА КАВАДАРЦИ

18.02.2019

19

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН КАВАДАРЦИ

19.02.2019

20

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ 2 КАВАДАРЦИ

20.02.2019

21

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ФАРМАКОН-ЛЕК КАВАДАРЦИ

21.02.2019

22

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 6

22.02.2019

23

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДАЛИА-ФАРМ КАВАДАРЦИ

23.02.2019

24

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 3

24.02.2019

25

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ЕУРОФАРМ КАВАДАРЦИ

25.02.2019

26

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА РЕМЕДИЈА М КАВАДАРЦИ

26.02.2019

27

КАВАДАРЦИ

МОЈА АПТЕКА КАВАДАРЦИ 2

27.02.2019

28

КАВАДАРЦИ

ПЗУ АПТЕКА ДИАНА КАВАДАРЦИ

28.02.2019

Leave a comment